Skip to content

Υγειονομική Κρήτης

Η Υγειονομική Κρήτης αναλαμβάνει την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κάθε επαγγελματικό και ιδιωτικό χώρο, σε Χανιά και Ρέθυμνο. Η πολυετής παρουσία της εταιρείας μας στον τομέα της καταπολέμησης των παρασίτων καθώς και το ευρύ πελατολόγιό μας, μας επιτρέπουν να εκφράσουμε τη δέσμευσή μας, ότι η Υγειονομική Κρήτης μπορεί να επιτύχει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την καταπολέμηση των παρασίτων και στο δικό σας χώρο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τοποθεσία

Ποιοι Είμαστε

Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ δραστηριοποιείται από το 1994 στο χώρο της Καταπολέμησης  Παρασίτων (Απεντομώσεις-Μυοκτονίες- Απολυμάνσεις) σύμφωνα με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP, ISO 22000) στους νομούς Χανίων & Ρεθύμνου.

Ακολουθώντας μία μακροχρόνια πορεία σ΄ αυτό το χώρο, πάντοτε  με γνώμονα το σεβασμό προς τον πελάτη και την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών του, προσπαθούμε  να βρίσκουμε  αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Με πλήρως  εκπαιδευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, φροντίζουμε για την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων με την ορθή χρήση σκευασμάτων νέας γενιάς,  φιλικών  προς το περιβάλλον και εγκεκριμένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Η εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (HACCP & ISO 22000) έχει πλέον καταστεί αναγκαία σε μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και για το λόγο αυτό, η “Υγειονομική Κρήτης” παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο του Pest Control.

Σε όλες τις εφαρμογές που διενεργούμε εφαρμόζουμε τις αρχές διασφάλισης ποιότητας των προαναφερόμενων συστημάτων ενώ παράλληλα εκπονούμε μελέτες για τις εφαρμογές που διενεργούμε και οργανώνουμε πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στη διαδικασία πιστοποίησης.

Που απευθυνόμαστε

Βιομηχανικοί Χώροι  (βιομηχανίες τροφίμων, αναψυκτικών, οινοπνευματωδών ποτών, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες κ.λ.π)

Δημόσιοι Χώροι και Υπηρεσίες (κτήρια αεροδρομίου, εγκαταστάσεις λιμανιών, κτήρια δημοσίων φορέων)

Σχολεία-Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Χώροι Νοσοκομείων & Κλινικών

Ξενοδοχειακές μονάδες & Καταλύματα

Επαγγελματικοί Χώροι Διαχείρισης Τροφίμων (εστιατόρια, καφετέριες, catering, καταστήματα, γραφεία κ.λ.π)

Κατοικημένοι Χώροι

Χώροι Πλοίων (πλοία φορτηγά, επιβατικά ή κρουαζιερόπλοια)

Χώροι Αποθήκευσης & Διακίνησης Εμπορευμάτων

Χώροι Εμπορίου & Επεξεργασίας Τροφίμων

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Υγειονομική Κρήτης στελεχώνεται από επιστημονική ομάδα Γεωπόνων & Χημικών και από εκπαιδευμένους τεχνικούς με εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση. Όλες οι εφαρμογές σχεδιάζονται ώστε να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον, και να προάγουν την ασφάλεια του προσωπικού, των πελατών και του κοινού, με γνώμονα πάντα την αποτελεσματικότητα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πολιτική της «ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής των διεργασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-απολύμανσης ,  όσον αφορά στη διαχείριση ποιότητας εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών αλλά και της πλήρους συμμόρφωσης με το Πρότυπο  ISO 9001: 2015, το πρότυπο ΕΝ 16636  και της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρίας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών Διαχείρισης  Ποιότητας σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους. Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας  και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης  Ποιότητας  και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της«ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».,  συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης καθώς και με διεργασίες που προστατεύουν το περιβάλλον..
  • Να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις των υπηρεσιών και προϊόντων της με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από τους πελάτες – ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να αξιοποιεί τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίζει τις απειλές που προέρχονται από το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και φυσικό περιβάλλον καθώς και τις νομικές απαιτήσεις.
  • Συνεχής Βελτίωση, όσον αφορά στην κατάρτιση και στις διαδικασίες στα πλαίσια της διαχείρισης ποιότητας και θέσπιση-ικανοποίηση μετρήσιμων ποιοτικών στόχων καθώς και συνεχής προσπάθεια ενθάρρυνσης των συνεργατών της να κάνουν το ίδιο.
  • Διατήρηση στενής προσωπικής επαφής με τους πελάτες για να διασφαλιστεί η συνεχής ενημερότητα για τις ανάγκες τους, όσον αφορά στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση.

Συνεργασία με όλους τους συνεργάτες για να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησής τους είναι ικανοποιητικό

Συνεργασίες

Στο πλαίσιο του έργου “LIFE CONOPS” (www.conops.gr) η “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ” διατηρεί συνεργασία με το “ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ”. Μέρος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η διαχείριση παγίδων ωοθεσίας (ovitraps) στην εντομολογική επιτήρηση χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών (invasive mosquito species) σε επιλεγμένα σημεία εισόδου (αεροδρόμια, λιμάνια). Σημείωση: Το έργο “LIFE CONOPS”, Ανάπτυξη και επίδειξη διαχειριστικών σχεδίων έναντι των ενισχυόμενων από την κλιματική αλλαγή χωροκατακτητικών κουνουπιών στη Νότια Ευρώπη (LIFE12ENV/GR/00466), συγχρηματοδοτείται από το Περιβαλλοντικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE+ Environment Policy & Governance.

Πιστοποιήσεις

Η Υγειονομική Κρήτης διαθέτει Άδεια Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επιπλέον εφαρμόζει και η ίδια το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 (ΤUV  HELLAS) αλλά και το CEPA: CΕΝ EN 16636 (TUV AUSTRIA).

Μετά από κάθε εφαρμογή χορηγούμε πιστοποιητικό Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης το οποίο είναι διαθέσιμο για κάθε υγειονομικό έλεγχο. Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Επίσης, η εταιρεία μας έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τη διαχείριση των μυοκτόνων υπολειμμάτων της και των κενών συσκευασιών εντομοκτόνων

Back To Top