Skip to content

Υγειονομική Κρήτης

Η Υγειονομική Κρήτης αναλαμβάνει την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κάθε επαγγελματικό και ιδιωτικό χώρο, σε Χανιά και Ρέθυμνο. Η πολυετής παρουσία της εταιρείας μας στον τομέα της καταπολέμησης των παρασίτων καθώς και το ευρύ πελατολόγιό μας, μας επιτρέπουν να εκφράσουμε τη δέσμευσή μας, ότι η Υγειονομική Κρήτης μπορεί να επιτύχει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την καταπολέμηση των παρασίτων και στο δικό σας χώρο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τοποθεσία

Απεντόμωση με Υποκαπνισμό (fumigation)

Η Υγειονομική Κρήτης αναλαμβάνει την καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων (σαράκι) και εντόμων αποθηκών.

 • Ξυλοφάγα έντομα όπως σαράκι. Η μέθοδος του υποκαπνισμού είναι η μόνη που διασφαλίζει την καταπολέμηση τέτοιου είδους εντόμων σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης και αν βρίσκονται (αυγό, προνύμφη, νύμφη, τέλειο έντομο) και σε οποιοδήποτε σημείο του ξύλου.

Η Υγειονομική Κρήτης αναλαμβάνει την αντιμετώπιση ξυλοφάγων εντόμων, με τη μέθοδο του υποκαπνισμού, είτε στο χώρο σας ή και σε δικό μας (εφόσον η μετακίνηση του αντικειμένου προς υποκαπνισμό είναι εφικτή).

 • Έντομα αποθηκών όπως το σκαθάρι του καφέ, του ρυζιού, η ψείρα των αλεύρων, που τα συναντάμε σε αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανίες κ.ά.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο υποκαπνισμός είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή απεντόμωσης στην οποία ειδικευόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας διασφαλίζει ότι η εφαρμογή θα ολοκληρωθεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Πεδία εφαρμογής

Ο υποκαπνισμός συνιστάται για την καταπολέμηση των εντόμων και των ακάρεων που προσβάλουν τα προϊόντα συσκευασμένα ή χύδην, αποθηκευμένα σε οριζόντιες αποθήκες, SILOS, εμπορικά πλοία, εμπορευματοκιβώτια κλπ.

Πιο συγκεκριμένα εφαρμόζεται σε:

 • Σιτηρά. (σε SILOS ή αποθήκες)
 • Όσπρια
 • Ξηρούς Καρπούς
 • Καπνά
 • Μπαχαρικά
 • Βαμβάκι
 • Ξυλεία
 • Κενούς χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας των ανωτέρω προϊόντων
 • Μέσα μεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων (κενά ή έμφορτα) όπως πλοία, βαγόνια, φορτηγά containers

Στεγανοποίηση αποθήκης δημητριακών

Με την εφαρμογή αυτή εξασφαλίζεται η θανάτωση κάθε είδους εντόμου σε όλα τα στάδια (αυγό, προνύμφη, pupa, τέλειο έντομο).

Η μέθοδος συνίσταται στην χρήση υποκαπνιστικών προϊόντων (φωσφίνη σε γυμνή ή καλυμμένη μορφή) τα οποία τοποθετούνται στο χώρο που περιέχει τα προϊόντα προς απεντόμωση. Προηγείται ο έλεγχος της καταλληλότητας του χώρου από πλευράς αεροστεγανότητας ώστε να αποφευχθεί διαρροή του υποκαπνιστικού και πραγματοποιούνται ειδικές εργασίες μόνωσης αν κριθεί απαραίτητο. Ο υποκαπνισμός σε χώρους αποθήκευσης (αποθήκες σιλό, κλπ.) πραγματοποιείται αφού πρώτα τα προϊόντα καλυφθούν με φύλλα πολυαιθυλενίου (νάυλον) ώστε να σχηματιστεί ένας αεροστεγής θάλαμος που περιέχει το προϊόν. Η τοποθέτηση του υποκαπνιστικού πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, είτε στην επιφάνεια είτε εντός της μάζας των προϊόντων.

Διάρκεια υποκαπνισμού:

Λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση των σκευασμάτων, η αλληλεπίδραση της ατμοσφαιρικής υγρασίας στο πρόδρομο σκεύασμα σε συνδυασμό με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος οδηγούν στην έκλυση του υποκαπνιστικού αερίου.Η διάρκεια υποκαπνισμού εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία του χώρου και του προϊόντος και από την υγρασία τους. Αναλόγως των συνθηκών, το αέριο αφήνεται να δράσει για χρονικό διάστημα από 72 έως 144 ώρες (στην διάρκεια του χρόνου αυτού πραγματοποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μετρήσεις της συγκέντρωσης του αερίου) και στη συνέχεια πραγματοποιείται ο αερισμός.

Αερισμός υποκαπνισθέντων χώρων και προϊόντων:

Οι κλειστοί χώροι στους οποίους έγινε υποκαπνισμός ανοίγονται από έξω και αερίζονται με ανοικτές πόρτες για αρκετές ώρες.Η είσοδος του προσωπικού στους αποθηκευτικούς χώρους γίνεται μετά τον έλεγχο της συγκέντρωσης φωσφίνης στο χώρο με τις ειδικές συσκευές ανίχνευσης. Η μη ορθή εφαρμογή μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και συνιστάται η εφαρμογή να λαμβάνει χώρα παρουσία του αρμόδιου Γεωπόνου ή Χημικού που προΐσταται της εφαρμογής.

Είναι γνωστό ότι η φωσφίνη προκαλεί διαβρώσεις σε τέσσερα μέταλλα τα οποία είναι ο μπρούτζος, ο χαλκός, το ασήμι και ο χρυσός.

Οι εφαρμογές υποκαπνισμού είναι πολύτιμες ως μέρος ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης της υγιεινής του χώρου οι οποίες σε συνδυασμένο με προγράμματα καθαρισμού και τακτική, σωστή οργάνωση και αποθήκευση των προϊόντων στο χώρο, εξασφαλίζουν πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Back To Top