Skip to content

Υγειονομική Κρήτης

Η Υγειονομική Κρήτης αναλαμβάνει την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κάθε επαγγελματικό και ιδιωτικό χώρο, σε Χανιά και Ρέθυμνο. Η πολυετής παρουσία της εταιρείας μας στον τομέα της καταπολέμησης των παρασίτων καθώς και το ευρύ πελατολόγιό μας, μας επιτρέπουν να εκφράσουμε τη δέσμευσή μας, ότι η Υγειονομική Κρήτης μπορεί να επιτύχει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την καταπολέμηση των παρασίτων και στο δικό σας χώρο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τοποθεσία

Μυοκτονία

Σκοπός της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων, η εξαφάνιση των εστιών τους και η όσο το δυνατόν εμπόδιση εξάπλωσής τους. Η παρουσία των τρωκτικών εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, μέσω της μετάδοσης ασθενειών, προκαλούν συχνά καταστροφές εξοπλισμών (όπως κανάλια ηλεκτρικών καλωδίων, κινητήρες αυτοκινήτων, ξύλινα έπιπλα κι εγκαταστάσεις) και υποβάθμιση προϊόντων.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Η εφαρμογή της καταπολέμησης των τρωκτικών διενεργείται με τον έλεγχο:

– Των μηχανικών παγίδων που τοποθετούνται εσωτερικά των εγκαταστάσεων και παγιδεύουν τα τρωκτικά με τρόπο μηχανικό, χωρίς τη χρήση χημικών. Η χρήση τρωκτικοκτόνων δολωμάτων σε εσωτερικούς χώρους και ιδιαιτέρως σε χώρους τροφίμων είναι απαγορευτική.

– Των δολωματικών σταθμών που τοποθετούνται εξωτερικά των εγκαταστάσεων και περιέχουν μυοκτόνα δολώματα. Οι δολωματικοί σταθμοί που χρησιμοποιούμε είναι πλαστικοί και ανοίγουν με κλειδί προκειμένου μην είναι προσβάσιμοι σε παιδιά και ζώα μη στόχους.

Τα μυοκτόνα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι ετοιμόχρηστα δολώματα τελευταίας γενιάς (αντιπηκτικά αίματος), ανθεκτικά που έχουν βάση τα δημητριακά για να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά στα τρωκτικά. Είναι εξαιρετικά ισχυρά, τόσο που με ένα μόνο γεύμα εξοντώνεται το τρωκτικό από εσωτερική αιμορραγία, σε διάστημα  3 έως 6 ημερών. Αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι απαραίτητο για να μη δημιουργούνται υποψίες στον υπόλοιπο πληθυσμό ότι το συγκεκριμένο προϊόν αφορά δηλητηριώδη ουσία. Συνεπώς, οι πληθυσμοί  συνεχίζουν να τρέφονται χωρίς φόβο, εξασφαλίζοντας έτσι πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Στάδια εργασίας

Για τον έλεγχο και την καταπολέμηση των τρωκτικών εφαρμόζεται μία ολοκληρωμένη μελέτη καταπολέμησής τους, με προγραμματισμένες εφαρμογές και με τοποθέτηση παγίδων (δολωματικοί σταθμοί, μηχανικές παγίδες σύλληψης, κολλώδεις επιφάνειες κ.λ.π.), οι οποίες πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών είναι επιβεβλημένη βάσει νομοθεσίας   για ασφαλείς εφαρμογές. Οι θέσεις τοποθέτησής τους και ο αριθμός αυτών, καθορίζεται βάσει της μελέτης που εκπονείται και εξαρτάται από το είδος και τη δραστηριότητα του χώρου καθώς επίσης και από την περιοχή στην οποία βρίσκεται.

Επίσης, το πρόγραμμα (συχνότητα) εφαρμογών αποφασίζεται συναρτήσει των προαναφερόμενων παραγόντων.

Η τοποθέτηση δολωματικών σταθμών, ενδείκνυται  επίσης  για τους παρακάτω λόγους:
– Τα δολώματα  προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να είναι πιο ελκυστικά και καταναλώσιμα από τα τρωκτικά.
– Μας δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης των δολωμάτων και της καταγραφής τους ώστε να έχουμε στοιχεία για τον πληθυσμό των τρωκτικών.
– Δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε ανθρώπους και ζώα μη στόχους.

Η καταγραφή των καταναλώσεων των μυοκτόνων δολωμάτων, μας δίνει στοιχεία χρήσιμα στον προγραμματισμό και την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών για τη βελτίωση του προγράμματος αντιμετώπισης.

Για τον έλεγχο της παρουσίας τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούνται ειδικοί σταθμοί ελέγχου με κολλώδη επιφάνεια ή μηχανικές παγίδες σύλληψης.

Προκειμένου να έχουμε μία σωστή μελέτη ελέγχου παρασίτων για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μυοκτονίας, σημαντικός παράγοντας είναι και η πρόληψη.
Ο σωστός και έγκαιρος εντοπισμός των σημείων  που μπορεί να αποτελούν διόδους ή εστίες τρωκτικών και η σφράγισή τους, βοηθούν στην αποφυγή της εύκολης διέλευσης τους στο χώρο. Επίσης, απαραίτητη είναι  η απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφών ή προϊόντων που μπορεί να προσελκύουν τα τρωκτικά.

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται στις μυοκτονίες είναι συμβατοί με τα πρότυπα ασφαλείας που τηρούνται στο χώρο των εφαρμογών (HACCP, ISO 22000, ISO 14000,BRC,IFS).

Back To Top