skip to Main Content

Υγειονομική Κρήτης

Η Υγειονομική Κρήτης αναλαμβάνει την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κάθε επαγγελματικό και ιδιωτικό χώρο, σε Χανιά και Ρέθυμνο. Η πολυετής παρουσία της εταιρείας μας στον τομέα της καταπολέμησης των παρασίτων καθώς και το ευρύ πελατολόγιό μας, μας επιτρέπουν να εκφράσουμε τη δέσμευσή μας, ότι η Υγειονομική Κρήτης μπορεί να επιτύχει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την καταπολέμηση των παρασίτων και στο δικό σας χώρο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τοποθεσία

Σε Ποιους Απευθυνόμαστε

Βιομηχανικοί Χώροι

Σε αυτήν την  κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι βιομηχανίες τροφίμων, αναψυκτικών, οινοπνευματωδών ποτών, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες κ.λ.π.
Τα συνήθη προβλήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας σχετίζονται με την υποβάθμιση ή την καταστροφή των προϊόντων τους  αλλά και με την υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών.
Οι προαναφερόμενοι χώροι, εφαρμόζουν συχνά πρότυπα ποιότητας, τα οποία αυξάνουν τις απαιτήσεις στις εφαρμογές καταπολέμησης παρασίτων.

Δημόσιοι Χώροι και Υπηρεσίες

Σε αυτήν την  κατηγορία συμπεριλαμβάνονται χώροι όπως τα κτίρια  δημόσιων φορέων, τα  σχολεία, τα νηπιαγωγεία και  οι παιδικοί σταθμοί.

Η παρουσία πολλών ανθρώπων (κοινού και ιδιαιτέρως παιδιών) στους προαναφερόμενους χώρους, καθιστούν αυξημένη την παρουσία παρασίτων και μολύνσεων και για το λόγο αυτό απαιτείται μία ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη αντιμετώπιση των εφαρμογών και των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

Χώροι Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι επαγγελματικοί χώροι όπως καταστήματα, γραφείων, θέατρα, κινηματογράφοι, ξενοδοχεία, κ.λ.π.
Η παρουσία παρασίτων στους χώρους αυτούς εκτός από τον κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων και  υποβαθμίζουν τη γενική εικόνα τους προς το κοινό.

Χώροι Νοσοκομείων & Κλινικών

Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι η πλέον ευαίσθητη σε προσβολές παρασίτων διότι η εισβολή ζωικών εχθρών σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες εστίες μόλυνσης για τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους και πάνω απ΄όλα για τους ασθενείς.

Χώροι Κατοικιών

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατοικίες (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, εξοχικά, πολυκατοικίες).

Η αντιμετώπιση  παρασίτων στους χώρους αυτούς έχει ιδιαίτερη σημασία διότι η παρουσία τρωκτικών ή ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων μέσα στο χώρο διαβίωσής μας, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην εμφάνιση παθήσεων και πολλές φορές αλλεργιών.

Χώροι Πλοίων

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται όλα τα πλοία είτε αυτά είναι φορτηγά, επιβατικά ή κρουαζιερόπλοια.
Οι συνθήκες περιβάλλοντος που επικρατούν στα πλοία ( αυξημένη υγρασία, έλλειψη φωτός, υψηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.) ευνοούν την εμφάνιση παρασίτων.
Η παρουσία τρωκτικών ή εντόμων μπορεί να υποβαθμίσουν την ποιότητα των εμπορευμάτων και πολλές φορές να οδηγήσουν στην ολοκληρωτική καταστροφή τους.
Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικές οι εφαρμογές απεντόμωσης, μυοκτονίας ή και απολύμανσης.

Χώροι Αποθήκευσης & Διακίνησης Εμπορευμάτων

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθήκες για τη φύλαξη και τη διακίνηση των προϊόντων τους.
Η υποβάθμιση των προϊόντων και η καταστροφή των εμπορευμάτων είναι κάποιοι από τους σημαντικότερους λόγους της αναγκαιότητας των εφαρμογών απεντόμωσης-μυοκτονίας.

Χώροι Εμπορίου & Επεξεργασίας Τροφίμων

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, catering, κρεοπωλεία, χώροι αποθήκευσης και εμπορίας ποτών και αναψυκτικών, βιομηχανίες επεξεργασίας και μεταποίησης πρώτων υλών όπως βιομηχανίες ζυμαρικών, συσκευασίας φρούτων και λαχανικών κ.α.
Οι χώροι αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην προσβολή από παράσιτα υγειονομικής σημασίας. Για το λόγο αυτό στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων είναι υποχρεωτικό με βάση την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία ΕΚ 93/43, Κανονισμός ΕΚ 852/2004) να εφαρμόζουν το διεθνές σύστημα HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) που αφορά την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Οι απεντομώσεις, απολυμάνσεις και οι μυοκτονίες παίζουν σημαντικό ρόλο.

Εφαρμογές

Απεντόμωση

Τα παράσιτα είναι δυνατό να δημιουργήσουν πολλά  προβλήματα σε όλους τους αστικούς, επαγγελματικούς  και κατοικημένους χώρους. Η παρουσία τους μπορεί να μεταφέρει διάφορες μολυσματικές ασθένειες σε ανθρώπους ή ζώα, ενώ είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στην υποβάθμιση κάποιων προϊόντων προκαλώντας είτε την πλήρη καταστροφή τους   είτε τη σοβαρή αλλοίωση της ποιότητάς τους. Η εφαρμογή απεντόμωσης σε χώρους  όπου υπάρχει εμφάνιση παρασίτων (έρποντα ή ιπτάμενα έντομα, αρθρόποδα, κ.λ.π.) είναι απαραίτητη.

Με τον όρο «Απεντόμωση» εννοούμε τη μέθοδο που ακολουθούμε για την καταπολέμηση των προαναφερόμενων παρασίτων.

Για την επιλογή της σωστής μεθόδου Απεντόμωσης, λαμβάνουμε υπόψη μας εκτός από  το είδος του παρασίτου, την έκταση της προσβολής, το χώρο όπου αυτή εμφανίζεται, και την εποχή δραστηριοποίησης του. Κάθε πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων είναι εξατομικευμένο διότι εξαρτάται από τους προαναφερόμενους παράγοντες και στοχεύει πάντοτε  στον εκμηδενισμό του προβλήματος.

Οποιαδήποτε μέθοδο και εάν επιλέξουμε, όλες οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται  από επαγγελματίες, κατέχοντες τη σχετική Άδεια του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων, ακολουθώντας πάντοτε  πιστά την ορθή χρήση μόνο εγκεκριμένων σκευασμάτων, καθιστώντας τα έτσι φιλικά και ασφαλή προς τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Μυοκτονίες

Με τον όρο «Μυοκτονία» εννοούμε την καταπολέμηση των τρωκτικών (ποντίκια & αρουραίοι), τα οποία  είναι φορείς σοβαρών επιδημικών ασθενειών.
Τα τρωκτικά αποτελούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου.

Εκτός βέβαια από τις καταστροφές που προκαλούν σε προϊόντα, σε υλικά και εγκαταστάσεις, μεταφέρουν και πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς πολύ  επικίνδυνους για τον άνθρωπο.

Για τον έλεγχο και την καταπολέμηση των τρωκτικών εφαρμόζεται μία ολοκληρωμένη μελέτη καταπολέμησής τους, με προγραμματισμένες εφαρμογές και με τοποθέτηση παγίδων (δολωματικοί σταθμοί, μηχανικές παγίδες σύλληψης, κολλώδεις επιφάνειες κ.λ.π.), οι οποίες πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών είναι επιβεβλημένη βάσει νομοθεσίας   για ασφαλείς εφαρμογές. Οι θέσεις τοποθέτησής τους και ο αριθμός αυτών, καθορίζεται βάσει της μελέτης που εκπονείται και εξαρτάται από το είδος και τη δραστηριότητα του χώρου καθώς επίσης και από την περιοχή στην οποία βρίσκεται.

Επίσης, το πρόγραμμα (συχνότητα) εφαρμογών αποφασίζεται συναρτήσει των προαναφερόμενων παραγόντων.

Η τοποθέτηση δολωματικών σταθμών, ενδείκνυται  επίσης  για τους παρακάτω λόγους:
– Τα δολώματα  προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να είναι πιο ελκυστικά και καταναλώσιμα από τα τρωκτικά.
– Μας δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης των δολωμάτων και της καταγραφής τους ώστε να έχουμε στοιχεία για τον πληθυσμό των τρωκτικών.
– Δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε ανθρώπους και ζώα μη στόχους.

Η καταγραφή των καταναλώσεων των μυοκτόνων δολωμάτων, μας δίνει στοιχεία χρήσιμα στον προγραμματισμό και την εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών για τη βελτίωση του προγράμματος αντιμετώπισης.

Για τον έλεγχο της παρουσίας τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούνται ειδικοί σταθμοί ελέγχου με κολλώδη επιφάνεια ή μηχανικές παγίδες σύλληψης. Η χρήση τρωκτικοκτόνων δολωμάτων σε εσωτερικούς χώρους και ιδιαιτέρως σε χώρους τροφίμων είναι απαγορευτική.

Προκειμένου να έχουμε μία σωστή μελέτη ελέγχου παρασίτων για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μυοκτονίας, σημαντικός παράγοντας είναι και η πρόληψη.
Ο σωστός και έγκαιρος εντοπισμός των σημείων  που μπορεί να αποτελούν διόδους ή εστίες τρωκτικών και η σφράγισή τους, βοηθούν στην αποφυγή της εύκολης διέλευσης τους στο χώρο. Επίσης, απαραίτητη είναι  η απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφών ή προϊόντων που μπορεί να προσελκύουν τα τρωκτικά.

Οι μέθοδοι που ακολουθούνται στις μυοκτονίες είναι συμβατοί με τα πρότυπα ασφαλείας που τηρούνται στο χώρο των εφαρμογών (HACCP, ISO 22000, ISO 14000,BRC,IFS).

Απολύμανση

Πολλοί χώροι, εξαιτίας του είδους της δραστηριότητας με την οποία συνδέονται απαιτούν άριστες συνθήκες υγιεινής.

Η απολύμανση ενός χώρου προϋποθέτει αρχικά τον καθαρισμό και την εξυγίανση μικροοργανισμών.

Σκοπός της απολύμανσης είναι η καταπολέμηση μολυσματικών παθογόνων εστιών και κάθε είδους μικροβίων, μυκήτων, μικροοργανισμών, βακτηριδίων  κ.α.

Η εφαρμογή της Απολύμανσης γίνεται με την πλέον εξελιγμένη μέθοδο αντιμετώπισης προστασίας και εξυγίανσης χώρων με εκνεφωτήρα (fogger) που ατμοποιεί και διαχέει το απολυμαντικό σε κάθε σχισμή ή κρυφό σημείο στο χώρο, ενεργώντας έτσι αποτελεσματικά και προσφέροντας εγγυημένη προστασία.

Ειδικές Καταπολεμήσεις

Απωθήσεις Πτηνών

Αρκετά είδη πουλιών είναι προσαρμοσμένα στο αστικό περιβάλλον και δημιουργούν προβλήματα που αφορούν στην αισθητική, τις συνθήκες υγιεινής και την ασφάλεια.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα περιστέρια, τα οποία χρησιμοποιούν προεξοχές στεγών, περβάζια Απωθήσεις Πτηνώνπαραθύρων, καλώδια και άλλα σημεία για να ξεκουραστούν και να χτίσουν τις φωλιές τους. Τόσο τα περιττώματα όσο και τα υλικά της φωλιάς συνδέονται με περισσότερες από πενήντα ασθένειες, ανάμεσά τους εγκεφαλίτιδες, σαλμονελώσεις και εκτοπαράσιτα (ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι κ.α.).

Η απώθηση πτηνών αποκτά ιδιαίτερη σημασία στους χώρους αεροδρομίων όπου η ύπαρξη τους δημιουργεί προβλήματα και ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των πτήσεων.

Ο έλεγχος των πουλιών πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι ο μηχανικός αποκλεισμός, ο οποίος περιλαμβάνει δομικές αλλαγές στα κτίρια, τοποθέτηση διχτύων, απωθητικών ακίδων, χορδές χαμηλού ρεύματος, μεταλλικές χορδές κ.α. οι οποίες αποτρέπουν τα πτηνά από το να πλησιάσουν.

Ένας δεύτερος τρόπος αφορά στην εξάλειψη των πηγών τροφής και νερού.

Αποτελεσματική μπορεί να αποβεί η χρήση ειδικών συσκευών παραγωγής απωθητικών ήχων και συσκευών εκπομπής λέιζερ που δρουν παρεμποδιστικά στη συγκέντρωση των πτηνών με συνέπεια να αποφεύγουν το χώρο και να αναζητούν άλλες περιοχές.

Απωθήσεις Φιδιών

Σε πολλές περιοχές, τα φίδια αποτελούν μεγάλο πρόβλημα, ειδικά λόγω της παρουσίας τρωκτικών με τα οποία Απωθήσεις Φιδιώντρέφονται. Στις περιπτώσεις αυτές μαζί με την απώθηση συνίσταται η εφαρμογή ενός προγράμματος ελέγχου του πληθυσμού των τρωκτικών.

Η απώθηση πραγματοποιείται με ειδικά σκευάσματα κοκκώδους μορφής, η οσμή των οποίων μπορεί να είναι ενοχλητική ή να μπλοκάρει τις πληροφορίες που λαμβάνουν τα αισθητήρια όργανα των φιδιών. Το αποτέλεσμα είναι να προκαλείται σύγχυση και τα φίδια να εγκαταλείπουν το χώρο. Τα σκευάσματα τοποθετούνται περιμετρικά των κτιρίων, δημιουργώντας μια ζώνη απώθησης.

Υποκαπνισμοί

Η μέθοδος του υποκαπνισμού αφορά στη χρήση ειδικών χημικών σκευασμάτων (υποκαπνιστικά προϊόντα), τα οποία σε επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης βρίσκονται σε αέρια φάση και είναι δυνατό σε κατάλληλη συγκέντρωση να είναι τοξικά για έντομα και άλλα παράσιτα. Οι απεντομώσεις με τη μέθοδο αυτή παρέχουν σημαντικές λύσεις σε δύσκολες και εξειδικευμένες προσβολές.

Στους υποκαπνισμούς λαμβάνονται υπ όψη μερικοί παράγοντες όπως:Υποκαπνισμοί (Fumigations)

α. Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του αερίου που επιλέγεται.

β. Ο χρόνος έκθεσης του παρασίτου.

γ. Η θερμοκρασία του χώρου όπου πραγματοποιείται ο υποκαπνισμός.

δ. Η ευαισθησία του παρασίτου.

ε. Η στεγανότητα του χώρου.

Οι απεντομώσεις με υποκαπνισμό έχουν άμεσα και ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Ωστόσο απαιτούν ειδική τεχνογνωσία και αυστηρά μέτρα προφύλαξης, δεδομένου ότι τα υποκαπνιστικά αέρια είναι θανατηφόρα στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις για τον άνθρωπο.

Οι απεντομώσεις με υποκαπνισμό εφαρμόζονται σε ευρεία κλίμακα στις καταπολεμήσεις παρασίτων σε αποθήκες, silos, σε πλοία που μεταφέρουν γεωργικά προϊόντα και στις περιπτώσεις προσβολών από ξυλοφάγα έντομα (σαράκια).

Back To Top